კაზინოს ტური

გასართობიტური – 5 დღე

ესარისჩვენიტურისტულისააგენტოსსპეციალურიშეთავაზება, რომელიცუცხოელტურისტებზეაგათვლილი. უცხოელტურისტებსექნებათსაშუალებაეწვიონსაქართველოს, დაათვალიერონთბილისისდამცხეთისღირშესანიშნაობები, ასევესცადონსაკუთარიბედიერთ-ერთსაუკეთესოკაზინოშისაქართველოში. რა თქმა უნდა, კაზინოტურისტებსშესთავაზებსაზარტულითამაშებისსრულსერვისს. ვიზიტორებსუმაღლესიდონისსერვისიექნებათგარანტირებულიდათანისინიმიიღებენსიამოვნებასკაზინოშითამაშით.

1 დღე

 

 • დახვედრათბილისისაეროპორტში; 
 • განთავსებასასტუმროში;
 • ვახშამი – პროგრამისგაცნობავიზიტორთათვის;

 

2 დღე

 

 • თბილისი;
 • საუზმესასტუმროში 10:00სთ;
 • ნარიყალა;
 • მეტეხისტაძარი;
 • gogirdis abanoebi;
 • ლანჩიქართულრესტორანშიეროვნულიკერძებისდაგემოვნება 16:00სთ;
 • gasarTobi klubi;
 • ვიზიტიკაზინოაჭარაში 21:00სთ;
 • დაბრუნებასასტუმროში;

 

 3 დღე       

 

 • თბილისი;
 • საუზმესასტუმროში 11:00სთ;
 • გამგზავრებამცხეთაში;
 • ჯვრისმონასტერი;
 • სვეტიცხოვლისტაძარი;
 • ლანჩიქართულრესტორანშიეროვნულიკერძებისდაგემოვნება 16:00სთ;
 • დაბრუნებათბილისში;
 • ვიზიტიკაზინოაჭარაში 21:00სთ;
 • დაბრუნებასასტუმროში;

 

4 დღე       

 

 • თბილისი;
 • საუზმესასტუმროში 11:00სთ;
 • ლანჩიქართულრესტორანშიეროვნულიკერძებისდაგემოვნება 16:00სთ;
 • sinagoga;
 • anCisxatis eklesia;
 • samebis sakaTedro taZari;
 • გასეირნებაშარდენისქუჩაზე;
 • ვიზიტიკაზინოაჭარაში 21:00სთ;
 • დაბრუნებასასტუმროში;

 

5 დღე

 

 • თბილისი;
 • საუზმესასტუმროში 10:00სთ;
 • გამგზავრება/ტრანსფერიაეროპორტში;
 • ტურისდასასრული;

 

ტურისტულისააგენტოსმომსახურებაშიშედის:

 

1. სასტუმროშიგანთავსება;

2. კვება (ტურისტულიმარშრუტისგათვალისწინებით);

3. ტრანსფერისრულიპროგრამისმიხედვით;

4. გიდისმომსახურება;

5. ჯგუფისხელმძღვანელისმომსახურება;

6. ტრანსპორტირება (კომფორტულიმიკროავტობუსიანჯიპი);

7. უალკოჰოლოსასმელები;

8. სახელმწიფომოსაკრებელი;

9. სუვენირები (ღიაბარათებისაქართველოსღირშესანიშნაობებით);