წყალტუბოს კურორტი

სპეციალურიშეთავაზებამედეათრეველისაგან. dasveneba wyaltubos kurortze.

 

1 დღე


• დახვედრათბილისისაეროპორტში; 
• განთავსებასასტუმროში;
• ვახშამი – პროგრამისგაცნობავიზიტორთათვის;

 

2 დღე


• თბილისი;
• საუზმესასტუმროში 10:00სთ;
• სიონისსაკათედროტაძარი;
• ანჩისხატისეკლესია;
• ნარიყალა;
• მეტეხისტაძარი;
• სამებისსაკათედროტაძარი;
• გოგირდისაბანოები;
• გასეირნებაშარდენისქუჩაზე; 
• გასეირნებარუსთაველის პროსპექტზე; 
• დაბრუნებასასტუმროში – ვახშამი 20:00სთ;

 

3 დღე        


• თბილისი;
• საუზმესასტუმროში 10:00სთ;
• გამგზავრებამცხეთაში;
• ჯვრისმონასტერი;
• სვეტიცხოვლისტაძარი;
• წმ.ნინოსსახელობისდედათამონასტერი;
• მამა გაბრიელის საფლავთან მიახლოვება;
• ქართულისამზარეულოეროვნულიკერძებისდაგემოვნება 16:00სთ;
• Sio mRvime

 • dabrunebaTbilisSi
  • ვახშამისასტუმროში 20:00სთ;

 

4დღე        

 •          თბილისი;
 •           საუზმესასტუმროში 10:00სთ;
 •          gamgzavreba wyaltuboSi;
 •          gelaTis samonastro kompleqsi
 •          bagratis taZari
 •          ქართულისამზარეულოეროვნულიკერძებისდაგემოვნება 16:00სთ;
 •          saTaflie –dinozavrebis nakvalevi
 •          სანატორიუმიწყალტუბო
 •          ვახშამისასტუმროში 20:00სთ;

 

5დღე, 6დღე, 7დღე, 8დღე, 9დღე, 10დღე, 11დღე, 12დღე, 13დღე

 •          სანატორიუმიწყალტუბო  sagzuris RirebulebaSi Sedis:
 •          სანატორიუმშიცხოვრება,
 •          სამჯერადიკვება,
 •          მკურნალობა,
 •          მასაჟი,
 •          ფიზიო - პროცედურები ,
 •          ექიმთაპროფილაქტიკურიგასინჯვა.
 •          საგზურისღირებულებაშიარშედისწყალქვეშაჰორიზონტალურიგაჭიმვადაწყალვეშამასაჟი.
 •          8 წლამდებავშვებისათვისსაგზურისღირებულებაშეადგენსმთლიანისაგზურის - 50%-ს.

 

mkurnalobaSi Sedis:

 •          სისხლისმიმოქცევისსისტემისდაავადებები (რევმატულიეტიოლოგიის) – რევმატულიენდომიოკარდიტი,
 •          ჰიპერტონულიდაავადება I–II სტადია,
 •          ძვალ–კუნთოვანისისტემისდაავადებები – რევმატოიდულიპოლეართრიტები,
 •          ტრავმულიწარმოშობისართრიტები,
 •          არატრავმულიწარმოშობისართრიტები,
 •          სპონდილოზი,
 •          სპონდილოართროზი,
 •          ხერხემლისოსტეოქონდროზი,
 •          ბეხტერვისდაავადება,
 •          მაანკილოზირებელისპონდილოართრიტი,
 •          პერიფერიულსისხლძარღვთადაავადებები,
 •          საჯდომინევრისდაზიანება,
 •          მალთაშუადისკებისდაავადებები,
 •          ცენტრალურინევრულისისტემისდაავადებები,
 •          გინეკოლოგიურიდაავადებები,
 •          უნაყოფობა,
 •          კანისდაავადებები - ფსორიაზი,
 •          ეგზემა,
 •          ნეიროდერმიტი.

 

 •          14დღე


• ტრანსფერი ბორჯომი–თბილისი;
• საუზმესასტუმროში 10:00სთ;
• გამგზავრებააეროპორტში;
• ტურისდასასრული;

 

 

 

 

 

 •          ტურისღირებულებაშიშედის:

 

 •          1. სასტუმროშიგანთავსება;
  2. კვება (ტურისტულიმარშრუტისგათვალისწინებით);
  3. ტრანსფერისრულიპროგრამისმიხედვით;
  4. გიდისმომსახურება;
  5. ჯგუფისხელმძღვანელისმომსახურება;
  6. მუზეუმისმოსაკრებელი;
  7. ტრანსპორტირება (კომფორტულიმიკროავტობუსიანჯიპი);
  8. სადაზღევოპოლისი;
  9. უალკოჰოლოსასმელები;
  10. სახელმწიფომოსაკრებელი;
  11. სუვენირები (ღიაბარათებისაქართველოსღირშესანიშნაობებით);